Ogłoszenie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych.

Rada Nadzorcza WELCOME AIRPORT SERVICES Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa
ogłasza na warunkach zgodnych z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych z dnia 18 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 476) oraz Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.226) postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH WELCOME AIRPORT SERVICES SP. Z O.O.

Treść ogłoszenia - do pobrania w formacie pdf