25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46.WE – określane jako: „RODO”, „GDPR”.

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez WELCOME Airport Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

 

Inspektorem Ochrony Danych w WELCOME Airport Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest Główny Specjalista ds. Jakości Marek Kurdziel 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktujesz się elektronicznie pod adresem iod@welcome-as.pl lub kierując przesyłkę pocztową na adres:

 

WELCOME Airport Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

z dopiskiem: Inspektor Danych Osobowych

 

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec WELCOME sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@welcome-as.pl.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.